Het vrijwaren van aansprakelijkheid helpt de juridische bescherming van de informatie- of dienstverlener te waarborgen. Het biedt de mogelijkheid voor de aanbieder om de voorwaarden en bepalingen in de loop van de tijd te wijzigen en bij te werken, wat de veranderingen in het bedrijfsleven of de juridische omgeving weerspiegelt. Voor de aanbieder helpt vrijwaring van aansprakelijkheid bij het verminderen van financiële risico’s die verband houden met klachten of juridische kwesties die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de diensten of informatie.

Vrijwaring van aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor directe of indirecte verliezen of schade die voortvloeien uit het gebruik van de hostelnetherlands.com-website of koppelingen naar deze website. Dit omvat verliezen of schade als gevolg van virussen, technische storingen, gegevensverlies of het gebruik van onnauwkeurige informatie.

Inhoud van de informatie

Hoewel we proberen de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte informatie op de website te waarborgen, is alle informatie en inhoud op de website slechts ter referentie. We aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid of effectiviteit van de informatie. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het controleren van de nauwkeurigheid en het gebruik van deze informatie naar eigen goeddunken.

Diensten en producten

Alle op de website aangeboden diensten of producten worden zorgvuldig beschreven. De website hostelnetherlands.com kan echter informatie verstrekken over diensten en producten van derden op de website. Het gebruik en de aankoop van deze diensten en producten zijn de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, beschikbaarheid of eventuele problemen met diensten en producten van derden.

Links naar websites van derden

Links naar websites van derden kunnen worden verstrekt voor referentiedoeleinden. Wij hebben geen controle over de inhoud of het privacybeleid van deze websites en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor deze.

Wijzigingen op de website

Wij hebben het recht om delen van de website hostelnetherlands.com of de voorwaarden en bepalingen op elk moment te wijzigen, te wijzigen of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij moedigen u aan regelmatig te controleren op updates en ervoor te zorgen dat u bekend bent met de nieuwe voorwaarden. Door na deze wijzigingen de website te blijven gebruiken, accepteert u de aangepaste voorwaarden.